loading

Dịch vụ

Dịch vụ 2
Dịch vụ vận chuyển và lắp đặt các máy pha màu (máy chiết màu), máy lắc và máy trộn ngành sơn đến tất cả các địa điểm trong cả nước theo yêu cầu của khách hàng.
Dịch vụ 1
Dịch vụ sửa chữa và bảo trì các máy pha màu (máy chiết màu), máy lắc và máy trộn ngành sơn đến tất cả các địa điểm trong cả nước theo yêu cầu của khách hàng.