loading

Các dự án tiêu biểu

- Cung cấp, lắp đặt ống công nghệ và thiết bị đo lường cho Nhà máy SAIGON SHIPYARD

- Lắp đặt trang thiết bị ở khu vực chống cháy nổ cho Nhà máy DONGSUNG

- Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống điều khiển, ống công nghệ cho Nhà máy sơn TOA VIETNAM