loading

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 

1.  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu trên website http://www.vietpowers.com/ bao gồm họ tên khách hàng, địa chỉ email, nội dung phản ảnh. Đây là những thông tin mà Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Mạnh Việt (công ty) yêu cầu khách hàng cung cấp để có thể trả lời thông tin cho khách hàng một cách kịp thời và nhanh chóng nhất.

2.  Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng để:

  • Tiến hành giải đáp các thắc mắc của khách hàng;
  • Tư vấn cho khách hàng những thông tin liên quan đến sản phẩm;
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong các trường hợp liên quan đến bảo hành, phản ảnh chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của khách hàng, ngoại trừ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.  Thời gian lưu trữ thông tin

Mọi thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ lâu dài và bảo mật một cách nghiêm ngặt, cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

4.   Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Mạnh Việt

Địa chỉ: 168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: (+84 8) 3518 0926 - 3518 0927

Fax: (+84 8) 3898 0526

Email: info@vietpowers.com

5.  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Vì website chỉ có chức năng yêu cầu khách hàng để lại họ tên, địa chỉ email và nội dung phản ảnh, không có yêu cầu cung cấp bất cứ thông tin nào khác. Ngoài ra, các thông tin này chỉ lưu trong cơ sở dữ liệu, không hiển thị ra các trang của website, do đó khi muốn chỉnh sửa dữ liệu liên quan đến tên khách hàng và email thì khách hàng cần gửi email, hoặc có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại của công ty để yêu cầu hiệu chỉnh.  

Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng, cung cấp thông tin đó, gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn, công ty sẽ đáp ứng một cách trung thực và tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

6.  Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Công ty đảm bảo rằng tất cả ban quản lý, điều hành và nhân viên của công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của việc bảo đảm bí mật thông tin khách hàng và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý thông tin. Công ty cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam, các hướng dẫn và quy định khác về việc bảo mật thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ tuân thủ những quy tắc riêng về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những điều luật, hướng dẫn và quy định đó.