loading

Chính sách công ty

Mục tiêu của công ty là hướng đến việc xây dựng Công Ty TNHH Kỹ Thuật và Công Nghệ (Vietpower) trở thành một thương hiệu toàn cầu với đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt huyết và đầy năng lực. Vì vậy chính sách tuyển dụng Công ty luôn hướng đến việc đa dạng hóa nguồn ứng viên, từ các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, các ứng viên có kỹ năng thích hợp, có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao phù hợp với yêu cầu công việc được giao. 

Công tác tuyển dụng được xem xét trên quan điểm đa dạng hóa, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính và tuổi tác, và đó cũng chính là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh của công ty. 

Vietpower luôn tạo điều kiện để nhân viên mới hội nhập và thích ứng với môi trường và công việc. Với mong muốn xây dựng một đội ngũ nhân viên chuyên môn giỏi để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo thiết thực, các buổi thảo luận học hỏi thực tế từ kinh nghiệm của nhân viên đi trước và nhiều khóa học khác. Các chuyên gia trong các lĩnh vực cũng được mời để tổ chức các buổi hội thảo và trao đổi kinh nghiêm. Bên cạnh đó, trưởng bộ phận cũng luôn quan tâm, hướng dẫn nhân viên, đặc biệt trong giai đoạn đầu gia nhập. Các điểm nổi bật trong quá trình làm việc của nhân viên sẽ được ghi nhận để làm căn cứ xem xét và phát triển nghề nghiệp, đồng thời Vietpower cũng luôn đảm bảo quyền lợi cho nhân viên trong suốt thời gian công tác. 

Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

Nhân lực là nguồn vốn quý giá và then chốt, chỉ có xây dựng nguồn nhân lực tốt thì công ty mới có khả năng đáp ứng được quá trình phát triển sản xuất và kinh doanh trên thương trường, và đồng thời một phần tham gia tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Vietpower thực hiện chính sách sử dụng nguồn nhân lực lâu dài bằng các chương trình huấn luyện đào tạo và phân công công việc hợp lý, nhằm tạo môi trường tốt nhất để nguồn nhân lực phát triển đồng hành cùng quá trình phát triển của công ty.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nội bộ và đội ngũ kế thừa, đồng thời tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực từ bên ngoài và các chuyên gia có khả năng huấn luyện, đào tạo.